Procedure

 

Procedure Dutch Doc Award 2014

De Dutch Doc Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste documentaire fotografieproject van het afgelopen jaar.

De procedure bestaat uit 2 stappen: een groep van steeds wisselende deskundigen stelt een longlist samen van de beste projecten, vervolgens kiest een jury daaruit 6 nominaties en een winnaar.

Om de procedure transparanter te maken, wordt van tevoren bekend gemaakt wie de deskundigen zijn. Zij bepalen elk jaar wat volgens hen de beste documentaireprojecten zijn. Dit doen ze op basis van hun eigen kennis en expertise.

Fotografen kunnen zelf geen werk indienen voor de prijs. Wel is er de mogelijkheid voor fotografen om hun werk bij de deskundigen onder de aandacht te brengen.

LET OP: DE DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN PROJECTEN VOOR DE DUTCH DOC AWARD 2014 IS VERSTREKEN.


Criteria Dutch Doc Award 2014

Hoewel Dutch Doc Photo geen definitie van documentaire fotografie hanteert of aangeeft waar precies de grenzen liggen, is aan de jury een aantal criteria voorgelegd met het verzoek om die in hun onderlinge samenhang in het selectieproces te betrekken. Het gaat hierbij om het auteurschap, het onderzoek, het gekozen onderwerp, het engagement en het experiment.

Het auteurschap omvat de creativiteit en het vakmanschap van de maker die hij/zij inzet om het publiek ontvankelijk te maken voro het gecreëerde totaalbeeld. Hierbij ligt de nadruk op de visuele associaties die het project in zijn geheel oproepen bij de beschouwer.

In het onderzoek zit de motivatie, diepgang en betrokkenheid van de maker voor het gekozen onderwerp vervat, samen met de wijze waarop dit aansprekend is 'vertaald' in een constellatie van (bewegende en/of stilstaande) beelden. Indien door samenwerking het onderzoek mee diepgang en gelaagdheid heeft gekregen, wordt dit positief meegewogen in het oordeel.

Het gekozen onderwerp - naast persoonlijk engagement van de auteur - getuigt van een maatschappelijk relevante thematiek. Hierbij ligt de nadruk op de mate waarin de maker er in slaagt om op inspirerende wijze een brug te slaan tussen onderwerpen die geworteld zijn in de samenleving (die niet altijd goed zichtbaar zijn en soms ver weg lijken) en het publiek.

Het engagement staat voor de wijze waarop de maker zijn of haar blik op de werkelijkheid weet om te zetten in een rijke visualisatie. Hierbij de ligt de nadruk op de betrokkenheid van de maker met het dagelijks leven; dit is ofwel in beeld gebracht door zo min mogelijk interventie of juist door subjectieve en expressieve aspecten als uitdrukking van het persoonlijke engagement van de maker bij het onderwerp. Beide aspecten kunnen het publiek raken en ontvankelijk maken voor (een kritische) blik op het dagelijks leven.

Het experiment zorgt voor de noodzakelijke vernieuwing van de documentaire fotografie. Traditiegetrouw verschijnen er op de longlist veel boeke en (iets minder) tentoonstellingen en andere vormen. Hoewel we dit zeker niet willen ontmoedigen, vinden we het ook belangrijk dat andere presentatievormen aandacht krijgen.

En - last but not least - het belangrijkste criterium is of het project weet te raken.

 

Back to Top